Privacybeleid

Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker
Naam: Arendsnest Luxury B&B Apartments
Adres: Schalm 5A, 3927 EH Renswoude
E-mail: info@bb-arendsnest.nl

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging.
Wij slaan uw gegevens niet op in een bestand en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen en gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.

Bezoekersgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en surfgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze men ons gevonden heeft en naar welke pagina’s (onderwerpen) de belangstelling uitgaat om zo onze activiteiten te kunnen optimaliseren naar gelang de voorkeur van onze website bezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt word en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter (social media)
Indien op de website knoppen actief zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook , dan worden deze knoppen gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met B&B Arendsnest heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klachtrecht
Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan B&B Arendsnest.
De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacy verklaring.Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
Indien het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met B&B Arendsnest richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres:Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST Arendsnest

Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast ” Gasterie de Heuvelrug “, Schalm 5a – 3927 EH Renswoude.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Arendsnest” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Arendsnest” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Arendsnest” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 1. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten in B&B “Gasterie de Heuvelrug” dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 5 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 1. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot 2 maanden voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum is 75 % van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 1 maand en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL89 RABO 0326791744 ten name van B&B Arendsnest. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
 1. Sleutel B&B
 • Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.
 • Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur geserveerd.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Arendsnest” niet toegestaan.
 • Roken in Bed & Breakfast “Arendsnest” is niet toegestaan.
 • Gebruik Wellness Centre is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de jacuzzi en zwembad. Zij dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing, zoals hen ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaar en zoals beschreven in het huisreglement en de handleiding welke in de B&B te vinden is.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan
 1. Aansprakelijkheid
 • Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” tegen aanspraken dien aangaande. Bed & Breakfast “Arendsnest” is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Bed & Breakfast “Arendsnest” kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Bed & Breakfast “Gasterie de Heuvelrug” , indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Bed & Breakfast “Arendsnest” aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.